Защита на личната информация 

 

За целите на управлението на сайта се събира информация за статистически цели. Google и Facebook събират и изпращат трафик данни извън територията на ЕС!  

 

„Бисквитки“:

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на твърдия диск на посетителя на Интернет страница с цел по-лесно и бързо и оптимално индексиране на страницата.

Някои бисквитки се запаметяват на компютъра, без ние да сме имали възможността да поискаме съгласие от потребителя. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели съгласието.

Разбира се, всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива.

 

Google Analytics:

АДМИНИСТРАТОРЪТ използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google").

Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да се предотврати записа на бисквитки чрез съответните настройки на потребителския браузър. Функционалностите могат да се настройват от потребителите.

 

Facebook:

Това Интернет приложение би могло да използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Потребителите имат контрол над Фейсбук, съгласно неговите Общи правила.

 

АБВ поща („Нет Инфо“ АД):

Една от електронните ни пощи е „АБВ“ – публична електронна поща в Р. България, която е известна на всички наши клиенти.

Правилата на АБВ за защита на личните данни (това, което е обявено), са в съответствие с нормативните изисквания:   https://passport.abv.bg/app/profiles/resources/terms/policy.html

Извлечение от тези правила :

VI. Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. При подбор на нашите партньори за сървърна колокация, правим детайлна проверка на тяхната сертификация, като изискваме например покриване на следните индустриални стандарти: ISO/IEC 27001:2013 Information security certificate PCI DSS 3.2 compliance (chapter 9 and 12) ISO 9001:2008 ISO 27001:2013 BS OHSAS 18001:2007 Покриването на посочените стандарти гарантира максимална сигурност на данните на нашите потребители. Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Нет Инфо, за които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Заедно с това ние прилагаме и следните технически и организационни мерки за защита на Вашите данни: Достъпът на потребителите на АБВ поща до системите на АБВ поща и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, разработени от екипа на "Нет Инфо" АД. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS (възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript), CSRF (кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия), click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите(Нет Инфо използва BCrypt). Комуникацията между имейл сървърите на ABV.bg и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптиран TLS канал, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Нет Инфо осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до нашите сървъри от страна на нашите служители, ние поддържаме история на лог-овете и история на дейността, за да осигурим прозрачност в процеса по обработка.

VII. Прехвърляне на данни

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори.

 

„СуперХостинг.БГ“ ООД:

Сървърите (техническите цифрови носители) на СуперХостинг.БГ, са физическото място, на което се помещава (хоства) нашият Интернет сайт.

СуперХостинг.БГ ООД е един от основните доставчици на хостинг услуги в страната, който отговаря на изискванията на ОРЗД / GDPR:

https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php 

 


 Общи правила за използване на сайта

 Информацията в този сайт се регулира от режима Отказ от отговорност, поради техническа грешка; от режима на авторски права и правила за защита на личните данни, а именно:

 Това, (http://advok.org/) е официалният сайт на адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“. Той е изграден по начин, по който да предоставя портал към информация за дейността на нашата адвокатска кантора, допълнителна информация за професията адвокат, и адвокатски услуги, които се предоставят от нас, според нашата практика.

Изображението на логото на адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“ е нейна собственост. Всеки опит да се използва, ще се преследва. Всички останали снимки/фотоси/изображения, които са поместени в сайта, са закупени от системата за фотообмен iStock или от издателство АЛЕГЗАНДЕР, и представляват собственост на iStock или на АЛЕГЗАНДЕР ЕООД, от гледна точка на авторското право. Предупреждаваме, че копирането и разпространяването на тези материали, според общите условия на www.istockphoto.com за неправомерното им ползване, се полага финансова санкция. АЛЕГЗАНДЕР ЕООД ЗАБРАНЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТУСИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ. ПОДЛЕЖИТЕ НА ФИНАНСОВА НЕУСТОЙКА от 10 000 лв. С акта на използване на този сайт, се съгласявате с това условие.

Създаването на връзки към уеб-сайта advok.org сеприветстват. 

Ако не е посочен автор след съответния текст на страница, /с което посочване се визира авторското право по подразбиране/, информацията в този сайт е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Авторското право се цитира в края на съответната статия, чрез посочване на автор /име/.

Ако след публикуван материал /статия/ в този сайт, е посочено име на автор, е налице АВТОРСКО ПРАВО и материалът НЕ МОЖЕ да се ползва, т.е. не може да се копира, издава, разпространява, не може да се ползва в научни разработки - (членове от екипа на кантората се занимават с научна дейност, поради което е много вероятно да попаднете на материиали, които се използват от тях в областта на правната наука).

В останалите случаи, когато ползвате информация от сайта, цитирането на оригиналния източник на информацията се приветства.

Адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“, нейните служители или което и да е юридическо лице, или системен администратор, или дивелопър, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на информацията в този сайт се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това, нито адвокатът, нито неговите служители или подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уеб-сайт. Адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“, авокат Мария Владимирова и нейните служители или подизпълнители си запазват правото да потърсят юридическа (вкл. съдебна) отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от сайта на адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“ означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност.

 В допълнение, Адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“, авокат Мария Владимирова и нейните служители, не поемат юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, услуга, продукт или процес, предоставени тук, и не твърди, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността.