Адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“, начело със своя титуляр, е специализирана в областта на наказателното право на Република България.

Сътрудниците в кантората са специалисти в областта на договорните отношения, като умело боравят с теорията, съдържанието, формата и съдебната практика при всеки вид взаимоотношения от посочените в „Услуги“. Притежават дългогодишен опит в нотариални кантори и други правни офиси.      

 

В кантората работи професионален екип от правоспособни данъчни консултанти и съставители на годишни финансови отчети.